GDPR | Zásady ochrany osobních údajů | Soubory cookie

INFORMACE O GDPR – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, COOKIES, 3STRANNÁ SMLOUVA.

Web https://www.winesolution.cz/ provozuje: Právní forma: Společnost s ručením omezeným Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona –

Filip Duhajský

IČO: 07720319

DIČ: CZ07720319

Spisová značka: C 109841 vedená u Krajského soudu v Brně a je jejím zakladatelem.

Zřizovatel zpracovává Vaše osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Filip Duhajský je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem získání kontaktních údajů na nabízené služby pro zpětnou komunikaci a to jsou: jméno a příjmení, telefon, email, případně adresa a další osobní údaje poskytnuté předem za tento účel.

Kontakt Filip Duhajský, email: info@winesolution.cz Vaše nezbytné osobní údaje shromažďujeme a dále zpracováváme zejména na základě plnění zákonných povinností souvisejících s prodejem, vystavování faktur – komunikace mezi stranami, uzavírání obchodu, provádění dopravy apod. Ostatní mohou být shromažďovány nezbytné osobní údaje za účelem plnění jakékoliv smlouvy mezi Filipem Duhajským a vámi.

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vašeho souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle zpracovávat Vaše osobní údaje pro daný účel a který vždy obsahuje informace o možnosti souhlas kdykoliv odvolat.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na základě kterého by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsah by zasahoval do Vašich práv nebo oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytně nutnou dobu, která je pro každý účel zpracování individuální. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovávány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování nebo uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva dle Obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky na ochranu osobních údajů prosím uplatněte u mě, neboť jsem jediným správcem. Vaše reklamace budou vždy řádně posouzeny a vyřízeny v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vyřízením svých požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Předávání osobních údajů třetím stranám. Zpracovávám také osobní údaje týkající se metrik (Google – nástroje a analytiky) návštěvnosti, přístupu na můj web a zdroje návštěvy, délky návštěvy na jednotlivé stránce, prokliku na aktuální stránku a času stráveného v relaci. Pro měření toho, jak se vám líbí můj web, kde trávíte nejvíce času a kam klikáte, využívám pro určité zpracovatelské operace jiné poskytovatele služeb.

Oni jsou:

Poskytovatelé hostingových a serverových služeb​ www.wedos.cz

– správa domén WEDOS Internet, as, Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou, Česká republika, IČ: 28115708, další přesměrování dalších domén a serverové služby:

www.forpsi.com, INTERNET CZ, as Ktiš 2 384 03, KTIŠ Česká republika IČO: 26043319 DIČ: CZ26043319, Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. B/1245.

Datum registrace: 9. března 2002.

a statistika měření – analytické nástroje – Google Analytics – statistika návštěvnosti webových stránekGoogle Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA Přenos vašich dat mimo Evropskou unii.

Vaše údaje zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise. Bezpečnost a ochrana osobních údajů. Vaše data jsou u mě v bezpečí. Přijal jsem technická opatření, která zajišťují bezpečnost osobních údajů šifrováním přenosu dat pomocí protokolu HTTPS (SSL) – certifikace (zámek u mé URL) k zabezpečení vašich osobních údajů v souladu s článkem 32 GDPR.​ spolu s vhodnou robotizací. ochrana předvyplněných formulářů prostřednictvím nejnovější verze Recaptcha. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů.

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: ​info@winesolution.cz.

Máte právo na informace, které právě čtete. Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 30 dnů, jaké osobní údaje zpracovávám a proč. Pokud se něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu svých osobních údajů. Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Můžete omezit rozsah osobních údajů nebo účely zpracování. Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na tebe zapomenout, ale pokud si to přeješ, máš na to právo. v tom případě, Vymažu všechny vaše osobní údaje ze svého systému a ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Potřebuji 30 dní, abych si zajistil právo na výmaz.

O dokončení výmazu vás budeme informovat e-mailem. Stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu velmi rád, když o tomto podezření budete nejprve informovat mě, abych s tím mohl něco udělat a případné pochybení napravit.​ Utajení. Jsem povinen zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení smluvního vztahu s partnerem.

Bez vašeho souhlasu také neposkytnu vaše údaje žádné další třetí straně. 

Soubory cookie Co jsou soubory cookie?

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená stránka odešle prohlížeči. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, jako je preferovaný jazyk a další nastavení. Další návštěva webu může být snazší a produktivnější.

Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by bylo prohlížení webu mnohem obtížnější. Proč používám soubory cookie? Soubory cookie slouží k různým účelům. Cookies používám k nastavení obsahu webu podle preferencí uživatele a k optimalizaci používání webu. Používají se také k vytváření anonymních agregovaných statistických údajů, které pomáhají analyzovat, jak uživatel používá webovou stránku.

Informace tak pomohou zlepšit strukturu a obsah stránek. Jaké soubory cookie používám? Používám několik typů cookies, své vlastní i externí soubory získané od partnerů, se kterými spolupracuji. Soubory používané na mém webu lze rozdělit do následujících typů:

Analytické cookies – shromažďují informace o tom, jak uživatel používá web, typ webu, ze kterého byl návštěvník přesměrován, počet návštěv uživatelů a statistiky webu. Tyto soubory nezaznamenávají osobní údaje, ale slouží ke sběru statistik webových stránek.

Trvalé soubory cookie – zůstávají ve vašem zařízení, dokud je nesmažete. Jak mohu smazat nebo zablokovat soubory cookie?

Používání cookies lze nastavit pomocí vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů ve výchozím nastavení automaticky přijímá soubory cookie. Soubory cookie lze odmítnout pomocí webového prohlížeče nebo nastavit používání pouze některých souborů cookie. Omezení používání cookies může ovlivnit některé funkce, které jsou důležité pro optimální fungování webu. Pokud některá z funkcí webových stránek nefunguje, je vhodné zkontrolovat nastavení cookies ve webovém prohlížeči a povolit zařízení přijímání cookies.

Pod textem je několik odkazů, které vám mohou pomoci nakonfigurovat „cookies“ v nejpoužívanějších prohlížečích: Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari. Informace shromážděné prostřednictvím souborů cookie mi neumožňují identifikovat vaše jméno, kontaktní údaje nebo jiné osobní údaje, pokud se sami nerozhodnete je poskytnout. Koho používám ke zpracování souborů cookie? Služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Shromážděné soubory cookie pak používá Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Cookies používám v původním anglickém jazyce, protože spolupracuji a tvořím na zahraniční platformě. Pokud je pro vás tato jazyková bariéra problematická, nerozumíte zadávanému textu ani jeho možnostem.

Pro vysvětlení a zaslání těchto souborů v českém jazyce mě prosím kontaktujte. V opačném případě bez udělení souhlasu můžete mé stránky kdykoli opustit bez obav o uložení vaší návštěvy, která nebude bez souhlasu nijak zpracována.

Děkujeme za důvěru a spolupráci.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dnem 20.5. 2023